2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi kapsamında 7 günden az ve yolluksuz/yevmiyesiz görevlendirme talebinde bulunacak Öğretim Elamanı bağlı olduğu Bölüm Başkanlığına en az bir hafta önceden talebini EBYS'den dilekçe ile iletir.

Bölüm sekreterliği bölüm başkanlığının uygun görüşüyle Dekanlık/Müdürlük oluru hazırlar.

1. Formlar > Görevlendirme Onayı

2. Belge Sekmesinden;

  • Belge Son Onay Makamı: Dekan/Müdür seçilir.
  • Belge Konusu: Dilekçe sahibinin adı-soyadı
  • Belge Dosya Planı: 903.07.00.00'dan uygun olan dosya planı
  • Belge İçerik Şablonu: Bölüm - Görevlendirme Dekanlık/Müdürlük Oluru

(Resim)

3. Üstyazı sekmesinden üst yazı düzenlenir. (Resim)

4. İlgi listesi sekmesinden ilgilinin dilekçesi ilgi olarak eklenir. İlgi yazısının metinde görünürlüğü kaldırılır. (Resim 1 - Resim 2)

5. Ekler sekmesinden ilgi klasöründen seçilerek ilgilinin dilekçesi ve varsa dilekçe ekleri belgeye ek olarak eklenir. (Resim 1 - Resim 2)

6. rota bilgisi sekmesinden ilgili fakülte/yo/myo sekreteri paraf olarak eklenir. Rota sırası şu şekilde olmalıdır:

Bölüm Sekreteri (Paraf),
Bölüm Başkanı (İmza),
Fakülte/YO/MYO Sekreteri (Paraf), (Paraf Fakültedeki yetkili kişi (Dekanın Adına karar verecek Dekan Yardımcısı gibi veya Dekan onayladıktan sonra idari işleri yerine getirecek kişi Fakülte Sekreteri) olacak evrak onaylanmadan önce görevlendirmenin Dekanlık olarak uygun olup olmadığına karar verecek, evrak onaylandıktan sonra bilgi amaçlı yetkili kişiye düşecek yetkili kişi gereği için Dekanlık personellerini (Tahakkuk/Özlük İşleri) seçip kişiye havale yapacaktır.)
Dekan/Müdür (İmza)

(Resim)

7. Metin önizleme ile metnin son hali görüntülenir ve hata/eksik yoksa imza için bölüm başkanına gönderilir. (Örnek Yazı)

8. Belge Dekan/Müdür tarafından onaylandıktan sonra bölüm sekreterliği tarafından görevlendirme talebinde bulunan personele bilgi olarak havale edilir.