Sürüm Güncelleme Listesi Versiyon: S.5.16.01.131

KOD AÇIKLAMA
IYS12535 Belge üzerinde olan karekod, bir QR tarayacı ile taratıldığında “Belge Sorgulama” sayfasına yönlendirilmesi sağlanmıştır.
IYS12638 Gelen belge kaydı yapılırken “’Belge Üzerindeki Sayı” alanının zorunlu alan olması, dilekçelerde ise zorunlu alan olmaması sağlanmıştır.
IYS12840 Vekâleten yapılan işlemlerde vekilin belgeyi havale etmesinin yanı sıra belgeyi dosyalayabilmesi de sağlanmıştır.
ISY12865 “admin” ve “belge yöneticisi” grubunda bulunan kullanıcılar, bir birimde hangi belge tipinde veya hangi sayı tipinde ne kadar yazışma yapıldığına dair bir raporlama ekranı oluşturuldu.
ISY14339 Kurum dışına gönderilen yazılarda dağıtım yeri yirmiden fazla ise belgeler sıkıştırılmış (zip) dosyası halinde toplu olarak çıktı alınabilmesi sağlandı.
ISY14547 Havale Takip ve Gelen Havale Takip menüleri altında yer alan “Havale Gönderdiğim Personel” alanında birden fazla personel seçilebilmesi sağlanmıştır.
ISY14561 Gelen belge kaydı yapıldıktan sonra “Erişim Kodu” nun eposta olarak da gönderilmesi sağlanmıştır.
ISY14601 EBYS’ de vatandaş tanımlaması yapılırken yabancı uyruklu vatandaşların da tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
ISY14668 Birden fazla KEP hesabı olan kurumlarda, KEP adresine gelen yazışmaların ilgili Kep sorumlularının hesaplarına düşürülerek erişimleri sağlanmıştır.
ISY14719 Diğer kurumlardan KEP ilen gelen yazılar EBYS’ ye dâhil edildiğinde, belgenin hangi KEP adresinden geldiğinin görülmesi için “Bekleyen İşler” sayfasına “GÖNDEREN KEP ADRESİ” sütunu eklenmiştir.
ISY14760 Dağıtım listesinden vatandaş seçilip eklendiğinde “Sayın” kelimesinin otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.
ISY14816 “Posta Raporlaması” sayfasında arama yapıldığında gelen ekranda “Postalanma Tarihi” sütunu eklenmiştir.
ISY14899 Belge havale ekranında Birim/Personel seçimi yapıldığında “Seçilen Birim Amirlerini Ve Personelleri Listeye Ekle” butonuna tıklamadan havale listesine eklenmesi sağlandı.
ISY14994 Genel Ayarlar sayfasına eklenen “HTMLEDITORYAPISTIRMASEKLI” parametre ile MS Wordden kopyala/yapıştır yöntemi ile alınan yazılarda, MS Word biçimlendirmesinin korunması sağlanmıştır.
IYS15001 Yetki devri yapılması (Dekan a., Başkan a. vs) durumunda birden fazla makamdan verilen yetkilerin EBYS üzerinde tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
ISY15085 Bekleyen işlerde toplu imzalama, toplu havale vs. işlemlerde toplu seçim yapılırken, seçimlerin dışında başka bir belgenin “Belge Göster” sayfası açıldığında yapılan seçimlerin kalıcı olması sağlandı.
ISY15038 “Yardım Masası Yönetim” sayfasına gelen yardım taleplerinin tarih sıralaması sondan başa doğru olacak şekilde düzenlendi.
ISY15130 “Yardım Menüsü” nden girilen yardım taleplerinde, belirtilen eposta adresi EBYS ’de kayıtlı ise bu eposta adresine sahip kullanıcıya bilgilendirme de gönderilmesi sağlandı.
ISY15131 “Yardım Masası Yönetim” sayfasından, gelen yardım talebi cevaplandırıldığında, tekrar “Yardım Masası Yönetim” sayfasına dönmesi sağlandı.