KOD Açıklama
ISY30655 Kullanıcı tanımlamadan telefon numaralarının gösterilmemesi amacı ile kullanıcı tanımlama işlemi kaydedildikten sonra telefon bilgisi eklemesi sağlanmıştır.
ISY29136 Kurum DETSIS bilgileri kayıtlı ise belge postalama sayfasında, gönderi tipi KEP seçildiğinde ‘KEP Adreslerini Güncelle’ butonunun gelmesi sağlanmıştır.
ISY20033 Metin içi detaylı arama sayfasında tüm kurum görebilir kutucuğu işaretlendiğinde sadece tüm kurum tarafından görülebilen belgeler listelenmesinde yaşanan problem giderilmiştir.
ISY26083 "Log Raporları (Kullanıcı/Belge İşlem) sayfasında Birim amirleri tarafından alt birimlerinde olan kullanıcılara ait belgelerin listelenmesi ve kullanıcıları bu belgelerde akışında olup olmama durumuna göre sorgulama yapması sağlanmıştır."
ISY26118 "Genel ayarlarda bulunan SECILENHAVALEOTOEKLENSIN parametresinin kapalı olması durumunda Toplu havale sayfasında yer alan seçilen birim amirini ve personelini listeye ekle butonu kaldırılmıştır."
ISY27962 İlgi klasörüne ilgideki belgeyi oluşturan kullanıcının adını göstermek için kaydeden kullanıcı kolonu eklenmiştir.
ISY28219 Belge Arama sayfasında Üst Verilerle Arama sekmesine gönderi tipine göre sorgulama yapılması için Gönderi tipi açılır listesi eklenmiştir.
ISY28560 Taslaklardan açılan ve dağıtım listesinde eklenmiş kullanıcıların pasiflenmiş/silinmiş duruma getirilmesi belge imzalama sırasında uyarı vermesi sağlanarak bu kullanıcıların dağıtım listesinden kaldırılması uyarısı verilmiştir.
ISY29324 Genel Ayarlar sayfasında eklenen Barkod numaralarının silinmesi için ‘Barkod Numaralarını Sil’ butonu eklenmiştir.
ISY30335 Belge Arama sayfasında yeni eklenen sayı tiplerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
ISY30509 Tek belge imzalanması sırasında gösterilen imzalandı uyarısı kaldırılmıştır.
ISY30544 Dağıtım listesinde Kişiye Özel Dağıtım alanından seçilen kişiler alfabetik sıraya göre eklenmesi sağlanmıştır.
ISY30576 "Kurum/Şahıs Tanım sayfasında, Vatandaş eklemesi sırasında T.C. Kimlik/Pasaport No. alanın boş gelmesi sağlanmıştır."
ISY30581 Arşiv işlemlerinde ‘Gönderilen Birim’ kısmında evrağın havale edildiği birimin gözükmesi sağlanmıştır.
ISY30591 Kullanıcı Liste sayfasına ‘Kullanıcı Unvanı’ arama yapılması sağlanmıştır.
ISY30787 Paraf log raporunda yer alan belgelerin işlemi gerçekleştirememesi sorunu giderilmiştir.
ISY30875 "Genel ayarlara KEPGONDERIMIGIZLE parametresi eklenerek dış kurumlara gönderilecek belgelerin KEP ile kapatıp açılması sağlanmıştır."
ISY31025 Onay makamınıda Başkan a. ibaresinin gösterilmemesi sorunu giderilmiştir.
ISY31196 Kurum Grup listesinden eklenen kurumların alfabetik sır ya da liste sırası ile gelmesi sağlanmıştır.
ISY31202 Metin ön izleme sekmesi sonraki belgeye geçmeme sorunu düzeltilmiştir.
ISY31320 “makamunvanad” parametresi eklenerek, belgeyi imzalayan kullanıcıların yalnızca unvanının görülmesi sağlanmıştır.
ISY29812 Doküman ekle belge tipinde eklenen dosyaların üzerinde belgenin Sayı/Tarih bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.
ISY30357 Dış kurumlardan KEP ile gönderilen üst yazı dosyasında, kurumun dosya adında boşluk karakteri kullanmasından kaynaklanan metin ön izlemede görüntüleyememe sorunu giderilmiştir.