Öncelikle Dilekçe Hazırlama İşlemi sayfasını inceleyiniz.

Belge sekmesinden;

  1. Belge Son Onay Makamı: Dilekçe hazırladığımız için kendi ismimizi seçeriz.
  2. Belge Konusu: Dilekçenin konusunu yazarız.
  3. Belge Dosya Planı: Konumuza uygun dosya planını seçeriz.
  4. Belge İçerik Şablonu: Ders Telafi Dilekçesi seçilir.
  5. Ek Metin: Telafisi yapılacak ders bilgileri girilir.

 

Üstyazi sekmesinden dilekçe metninde değişiklik yapılabilir.

Dağıtım Listesi sekmesinden ilgili bölüm başkanlığı seçilir.

Ekler sekmesinden ilgili dersin/derslerin telafi yapılmasını gerektiren görevlendirme ve sağlık raporu gibi belgeler varsa eklenir.

Metin önizleme'den dilekçenin son hali görüntülenir ve hata yoksa İmzala&Gönder ile işlem tamamlanır.