No. İş Akış Süreci Belge/Form Tipi Belge İçerik Şablonu Sorumlular
1. Görevine başlayan personel dilekçe ile göreve başladığını bölüm başkanlığına bildirir. Dilekçe Göreve Başlama Dilekçesi İlgili Kişi
2. Bölüm sekreterliği üst yazı ile dilekçe sahibinin görevine başladığını dekanlığa/müdürlüğe bildirir. Yeni İç Yazı Bölüm/Fakülte Göreve Başlama Yazısı Bölüm Sekreterliği
3. Dekanlık/Müdürlük üst yazı ile dilekçe sahibinin görevine başladığını Personel Daire Başkanlığına bildirir. Fakülte/Müdürlük Göreve Başlama Yazısı Bölüm/Fakülte Göreve Başlama Yazısı Fakülte Sekreterliği