Teknolojiyi yakından izleyerek, Gümüşhane Üniversitesi'nin bilgisayar hizmetleri ile ilgili alt yapısını en verimli şekilde çalışır halde tutmak; Bilişim Teknolojileri ile ilgili eğitim, öğretim ve araştırmalara destek sağlamak, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı tüm bilişim hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir.