ISY11696 Kullanıcıların birden fazla unvanı var ise yazıyı hazırlayan kullanıcının yazıda görülmesini istediği unvanını seçebilmesi sağlanmıştır.
ISY11915 Bir kullanıcıların tüm yazılarda çift unvan kullanması için unvan tanımlaması yapılırken unvanlar arasına çift boşluk bırakılarak kaydedilebilesi sağlanmıştır.
ISY14662 Havale Kademe Birim sayfasına “Alt Birimleri Seç”, “Aynı Seviyedeki Birimleri Seç”, “Üst Birimleri Seç” butonları eklenmiştir.
ISY14698 Raporlar menüsü altında yer alan Personel Raporları – Personel Performans Raporları sayfasından birim amirleri kendilerine bağlı birimlerin personellerinin istatistiksel olarak performans bilgilerini sorgulayabilir. Alt birimlerin amirlerinin de istatistik raporlamaları alınabilir.
ISY14822 Kullanıcının bekleyen işlerinde var olan belgeleri okumadan dosyalanması için Genel Ayarlar sayfasına “OKUMADANTOPLUDOSYALA” parametresi eklenmiştir.
ISY14947 Bir birimin amiri vekâlet bıraktığı zaman o birime vekâlet eden kullanıcının hangi unvanını kullanacağının seçilmesi için Birim Tanım sayfasına ““Birim Vekâlet Unvanı (V. eklenmeyecektir)” özelliği eklenmiştir.
ISY15155 Kullanıcı Liste sayfasında sorgulama yapıldığında elde edilen sonuçlara “Kullanıcı Kodu” sütunu eklenmiştir.
ISY15186 Belge Arama sayfasında “Üst Verilerle Arama” sekmesinde sorgulama yapıldığında elde edilen sonuçlarda herhangi bir filtreleme yapılmadan tüm kayıtları Excel çıktısına dönüştürülmesi sağlanmıştır.
ISY15311 EBYS’ de kayıtlı olan bir birimin arşivlenmesi halinde o birimdeki kullanıcıların Kullanıcı Bilgilerinde Birim Bilgileri sekmesinden de kaldırılması sağlanmıştır.
ISY15570 Toplu Postalama işlemlerinde Toplu Gönderi Detayı, Toplu Gönderi Gramaj, Toplu Gönderi Gramaj Fiyatı, Toplu Gönderi İadeli özellikleri eklenmiştir.
ISY15617 EBYS’ de birden fazla Posta Grubu tanımlanmış ise kullanıcıların, Kullanıcı Bilgileri sayfasından “Varsayılan Posta” açılır listesinden sık kullandığı Posta Grubunu seçebilmesi sağlanmıştır.
ISY15713 EBYS’ de yapılan yazışmalarda dağıtımı olmayan belgelerde muhatap kısmına yazılan makamın sonuna –ne –na eklerinin gelmesi için
ISY15719 EBYS’ de oluşturulan dağıtımlı yazılarda toplu olarak gönderim türünü (Gereği, Bilgi vs.) değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
ISY15899 Gezinme Alanında Formlar menüsü altında “Yeni Vekâlet Tüm Birimler” belge tipi oluşturulmuştur. Yetki Kişiselleştirme sayfasından bu belge tipinin yetkisi açılmalıdır.
ISY15938 Gezinme Alanında Formlar menüsü altında “Yeni Vekâlet Tüm Birimler” belge tipi oluşturulmuştur. Yetki Kişiselleştirme sayfasından bu belge tipinin yetkisi açılmalıdır.
ISY14838 “Gelen Belge” belge tipinde bekleyen işlerde Toplu dosyalama özelliği eklenmiştir.
ISY15420 Amir adına havale işlemleri yapan sekreterlerin yaptığı havaleleri sorgulamaları için Belge Takip menüsü altında yer alan Havale Ettiklerim sayfasında “İşlem Sahibi” açılır listesinden seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.