KOD | Açıklama---------------------------- | -------------------------------------------[ISY36187 Windows]{:target="_blank"}
[ISY36187 macOS]{:target="_blank"}
[ISY36187 Pardus]{:target="_blank"} | Tüm işletim sistemlerinde (Macosx, Linux, Pardus) tarayıcı üzerinden imzalama yapan Java tabanlı, e-imza modülü geliştirilmiştir.ISY35045 | Gelen KEP yazışmalarında, kurum kimlik kodu alanının mersis numarası olan şirketler için uyarı verilmesi sağlandı.ISY34519 | Etiket yazı karakter boyutunda değişiklik yapıldı.ISY36262 | Kalıcı taslak olarak kaydedilen belgelerin dağıtım listesinin imza onay sonrası kalıcı olması sağlandı.[ISY35392]{:target="_blank"} | Birden fazla birimi olan kullanıcılar da vekâlet bırakıldıktan sonra vekalet bilgileri sayfasına birim bazlı aktif vekâleti sonlandırma butonu eklendi.[ISY35518]{:target="_blank"} | Kullanıcının varsayılan birimi değiştiğinde, birim yetkisine göre formların erişilebilirliği sağlanmıştır.ISY36650 | Zamanlanmış görev tanım sayfasında kullanıcı isimlerinin listelenmesi sağlanmıştır.[ISY36807]{:target="_blank"} | Oluşturulan dağıtım gruplarında gereği, bilgi ve görüş seçimlerindeki hata giderildi.ISY36332 | Kullanıcı liste sayfasında, birden fazla unvanı olan kullanıcıların listelenmesi sağlandı.[ISY36804]{:target="_blank"} | Dağıtım listesinde seçilen kurum, kişi ya da firmanın il/ilçe bilgisi varsa zarf çıktısı alırken getirilmesi sağlandı.[ISY37111]{:target="_blank"} | Belge takip menüsünde bulunan, gelen belgelerim sayfasında, havale tarihi kolonu eklendi.[ISY37112]{:target="_blank"} | Belge takip menüsünde bulunan havale etmediğim belgeler sayfasında, havale tarihi kolonu eklendi.ISY37039 | Belge takip menüsünde bulunan, onayladığım belgeler sayfasında belgelerin dosyalandığı klasör isimlerinin yazılması sağlanmıştır.ISY36921 | Birden fazla dağıtımı olan belgelerde barkod yazdır butonuna tıklandığında tek sayfa barkod yazdırılması sağlanmıştır.ISY36850 | Arşivlenecek belgelerde metin ön izleme sayfasında hata giderildi.ISY36554 | Belgeye ilgi tutulduğunda ilgi metninde müdürlük isminin yazılması sağlandı.ISY32702 | Metin içi detaylı arama alanına ''Parafında/Onayında Bulunan'' arama kriteri eklendi.ISY36301 | Seçilen gruplardakikullanıcılarınlistelenmesiiçin"KullanıcıGrup-KullanıcıListe Toplu" sayfası eklendi.ISY36476 | Metin ön izleme sayfasında etiket çıktısı butonuna tıklandığında yaşanılan yavaşlık giderildi.ISY36793 | Amire havale gelen belgeler de toplu havale yaparken birden fazla seçim yapılması sağlandı.ISY34300 | Eyp oluşum sürecinde iyileştirme yapıldı.ISY37221 | Birim Gelen/Giden Evrak(Süreç ) ve Birim Gelen/Giden Evrak(Direk) raporlarında performans çalışması yapıldı.[ISY32154]{:target="_blank"} | Gelen belge takip ve havale takip sayfalarına Birim Klasörüne Dosyalanma Durumu eklendi.[ISY35404]{:target="_blank"} | İade edilen belgelerin iade açıklaması ve iş akışlarının raporlamasının alınması için Personel Performans Raporu (İade) sayfası eklendi.ISY35407 | Aktif vekâleti bulunan bir kullanıcıya, vekâlet bırakılması istendiğinde “Seçili tarihler arasında (Kullanıcı Adı) tarafından vekâlet bırakılmıştır” uyarısı verilmesi sağlandı.[ISY34130]{:target="_blank"} | Belge havale butonlarına tıklandığında, havale seçilmemiş ise sayfanın otomatik havale sekmesine geçmesi sağlandı.ISY33154 | Kişiye özel havale yaparken ikinci alanda isme göre arama yapılması sağlandı.[ISY35410]{:target="_blank"} | Genel ayarlara KULLANICIKARTIIMZAOZELLESTIR parametresi eklendi.ISY37389 | Oluşturulan kayıtlı rotalarda unvan değişikliğinin yansıması sağlandı.ISY37235 | Gelen havale takip sayfasındaki excel çıktısında iyileştirme yapılmıştır.ISY37249 | Posta raporlama sayfasında iyileştirme çalışmaları yapıldı.ISY37055 | DETSIS servisi ile ilgili çalışma yapıldı.ISY37193 | Onaylanmış Belgelerim sayfasında, klasör seçimlerindeki hatalar giderildi.ISY37149 | Giriş ekranına şifremi unuttum özelliği eklendi.[ISY36187 Windows]: /media/uploads/bidb/files/isy36187windows.pdf[ISY36187 Pardus]: /media/uploads/bidb/files/isy36187pardus.pdf[ISY36187 macOS]: /media/uploads/bidb/files/isy36187macos.pdf[ISY35045]: /media/uploads/bidb/files/isy35045.pdf[ISY34519]: /media/uploads/bidb/files/isy34519.pdf[ISY36262]: /media/uploads/bidb/files/isy36262.pdf[ISY35518]: /media/uploads/bidb/files/isy35518.pdf[ISY36650]: /media/uploads/bidb/files/isy36650.pdf[ISY36807]: /media/uploads/bidb/files/isy36807.pdf[ISY36332]: /media/uploads/bidb/files/isy36332.pdf[ISY36804]: /media/uploads/bidb/files/isy36804.pdf[ISY37111]: /media/uploads/bidb/files/isy37111.pdf[ISY37112]: /media/uploads/bidb/files/isy37112.pdf[ISY37039]: /media/uploads/bidb/files/isy37039.pdf[ISY36921]: /media/uploads/bidb/files/isy36921.pdf[ISY36850]: /media/uploads/bidb/files/isy36850.pdf[ISY36554]: /media/uploads/bidb/files/isy36554.pdf[ISY32702]: /media/uploads/bidb/files/isy32702.pdf[ISY36301]: /media/uploads/bidb/files/isy36301.pdf[ISY36476]: /media/uploads/bidb/files/isy36476.pdf[ISY36793]: /media/uploads/bidb/files/isy36793.pdf[ISY34300]: /media/uploads/bidb/files/isy34300.pdf[ISY37221]: /media/uploads/bidb/files/isy37221.pdf[ISY32154]: /media/uploads/bidb/files/isy32154.pdf[ISY35404]: /media/uploads/bidb/files/isy35404.pdf[ISY35407]: /media/uploads/bidb/files/isy35407.pdf[ISY34130]: /media/uploads/bidb/files/isy34130.pdf[ISY33154]: /media/uploads/bidb/files/isy33154.pdf[ISY35410]: /media/uploads/bidb/files/isy35410.pdf[ISY37389]: /media/uploads/bidb/files/isy37389.pdf[ISY37235]: /media/uploads/bidb/files/isy37235.pdf[ISY37249]: /media/uploads/bidb/files/isy37249.pdf[ISY37055]: /media/uploads/bidb/files/isy37055.pdf[ISY37193]: /media/uploads/bidb/files/isy37193.pdf[ISY37149]: /media/uploads/bidb/files/isy37149.pdf