KOD AÇIKLAMA
ISY15303 Bilgilendirmelere not eklenmesi isteğe bağlı duruma getirildi.
ISY15521 EBYS’ de denetleme işlemlerinin bir birim için yapılabilmesini sağlayan düzenleme yapılmıştır.
ISY16278 "Dağıtımdaki bazı birim/kurumlara ek konulamaması durumunda (Ek konulmadı.) ibaresinin ön izleme görülebilmesi için dağıtım listesine “Gönderilmeyecek Ekler” seçenek eklenmiştir."
ISY16796 "Bekleyen işlerde Havale Gelen Onay/Olur belgelerinde Toplu Dosyalama özelliği eklenmiştir."
ISY16950 "EBYS’ de kullanıcı bir birime eklenecek ise varsayılan birimi için otomatik seçili gelmektedir."
ISY16961 "Kep ile gönderilecek belgelere fiziksel ek eklenmemesi için Genel Ayarlar sayfasına parametre eklenmiştir."
ISY16962 Kep ile gönderilecek belgelere eklenen eklere kota sınırlaması getirilmesi sağlanmıştır.
ISY17879 "Belgenin son onaydan sonra havale edilmesi seçeneklerine “Koordinatör” seçeneği eklenmiştir."
ISY17934 Belge Arama sayfasına “Üye Olduğum Belge” seçeneği eklenmiştir.
ISY18100 Toplu postalama sayfasına belgenin sayısının görüleceği “Kurum Sayısı” sütunu eklenmiştir.
ISY18119 "Belge Arama sayfasında elde edilen sonuçlara belgenin EBYS’ ye kayıt edildiği tarih ve saat ayrı sütunlarda yazacak şekilde düzenleme yapılmıştır."
ISY18133 Kullanıcının TC Kimlik No’ sunu gösteren parametre yapılmıştır.
ISY18165 "EBYS’de Kullanıcı Liste sayfasında sorgulama yapıldığında kullanıcının mobil imza sahipliği bilgisi ayrı bir sutunda gösterilmektedir."
ISY18166 "EBYS’de GSM numarasının kaydedileceği format (###) ###-##-## şeklinde revize edilmiştir."
ISY18167 "EBYS’de bir kullanıcıya kayıtlı olan GSM numarası başka bir kullanıcıya da tanımlanmak istendiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır."
ISY18182 "Tebligat Zarfı çıktısının alınabilmesi için postalama sayfasına “Tebligat Zarfı” butonu eklenmiştir."
ISY18282 "Chrome internet tarayıcılarında yaşanan ön izlemede oluşan görüntüleme sorunu Chrome eklentilerinden “PDF Viewer” eklenerek düzeltilebilir."
ISY18338 "Belge tipine eklenen “Dağıtım Listesi Adres Otomatik Ata” seçeneği ile dağıtım listene eklenen birim/kurumların adresleri otomatik gelmektedir."
ISY18445 "Kullanıcı Bilgileri sayfasında yer alan “Bekleyen İşler Listeleme Sayısı” alanına 30, 40, 75, 100, 150 seçenekleri eklenmiştir."
ISY18671 "Şablon Tanım sayfasında html metini içeri/dışarı aktarmak için “İçeri Aktar”, “Dışarı Aktar” seçenekleri eklenmiştir."
ISY18719 Genel Panel/Posta Raporlaması sayfasına posta grubuna göre arama seçeneği eklenmiştir.
ISY18757 "Kurum Tanımlaması yapılırken adres bilgilerinde yer alan İl-İlçe bilgilerinin otomatik gelmesi için Genel Ayarlar sayfasına 2 yeni parametre eklenmiştir."
ISY18755 "Belge Yönetim/Kep Gönderi Yetkili Tanım sayfasından TNB KEP bilgilerinin tanımlanabilmesi için düzenleme yapılmıştır."
ISY18765 "Kurum Yönetim / Kurum Liste sayfasında kurumun KEP adresinin görülmesi için yeni bir sütun eklenmiştir."
ISY18662 "Belge Yönetim/Belge Tip Tanım sayfasına “Amir Seçili Gelsin” açılır listesi eklenmiştir. Bu listeden ilk ya da son amir seçilebilir."