KOD AÇIKLAMA
ISY8197 Kullanıcılara ya da birimlere verilen yetkilerin sorgulanabileceği “Yetki Liste” sayfası hazırlanmıştır.
ISY12741 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte geçen 19. Maddenin 3. bendi gereğince uyarlama yapılmıştır.
ISY13702 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte geçen 14. maddenin 5. bendi gereğince uyarlama yapılmıştır.
ISY14180 İş akışı sekmesine yapılan geliştirme ile akış grafiğinde Birim Adı, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, İşlem Sahibi bilgilerinin gösterilebileceği kutucuklar eklenmiştir.
ISY16174 Belge iş akışında herhangi bir noktada iken kontrol için bir kullanıcıya gönderilmesi sağlanmıştır.
ISY16180 Havale Takip sayfasında birime ya da personele havale edilen belgelerin listelenmesi amacıyla Havale Gönderdiğim Birim/Personel açılır listesinde kullanıcıların durumuna göre sorgulama seçeneği eklenmiştir.
ISY16183 Havale Takip sayfasında havale gönderilen belgenin işlem durumunu sorgulamak amacıyla Kişi Akışı Tamamlanmış ve Kişi Akışı Tamamlanmamış radyo butonu eklenmiştir.
ISY17993 KAMUSIS Mobil uygulamasında onay bekleyen belgeleri sorgulamak amacıyla “Belge Takip” menüsü altına “Onay Bekl. Belg.” sayfası eklenmiştir.
ISY18838 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte geçen 21. Madde gereğince uyarlama yapılmıştır.
ISY18876 Sayı almış ancak Elektronik Yazışma Paketi(EYP) oluşmamış belgelerin iade edilebilmesi için geliştirme yapılmıştır.
ISY19048 Sekretarya grubunda bulunan kullanıcıların amire havale gelen belgelerin sekretarya tarafından amir adına dosyalaması için yetkisini sağlayan SEKRETARYADOSYALAMAAKTIF parametresi eklenmiştir.
ISY19106 Vekâlet bırakılan tarihler arasında vekâlet bırakan birim amirinin işlem yapması engellenmiştir.
ISY19111 Mobil uygulamada iade etme işleminde sesli not özelliği eklenmiştir.
ISY19176 Postalama işlemi ile birden fazla kuruma farklı gönderi tipi seçilerek postalama yapılması sağlanmıştır.
ISY19329 Evrak kayıt işlemini gerçekleştiren kullanıcıların belge arama sayfasında sadece kendi biriminden kaydedilmiş belgeleri bulması amacıyla “Birim Gelen Belgeleri Görebilen Evrak Kayıtçı“ grubu eklenmiştir.
ISY19415 “Belge Takip” menüsünde bulunan “Onaylanmış Belgeler” ve “Onayladığım Belgeler” sayfalarında listelenen belgelerin Birim klasörüne dosyalanabilmesi amacıyla “Birim Klasörüne Dosyala” butonu eklenmiştir.
ISY19613 Kullanıcının bekleyen işler sayfasında daha önce açmadığı belgeleri okundu olarak işaretleyebilmesi için “Okundu Yap” butonu eklenmiştir.
ISY19661 Bekleyen işlerde Havale Gelen Onay/Olur başlığı altına “Toplu Havale” özelliği eklenmiştir.
ISY19701 “Vekâlet Giriş” sayfasına “Vekâlet Nedeni” metin kutusu eklenmiştir.
ISY19733 KAMUSIS mobil uygulamada ilk giriş sayfasında “Aktif İşlerim” sayfasının otomatik gelmesi için kullanıcı bilgileri sayfasına “Mobil Uygulamada Bekleyen İşler Açılsın” parametresi eklenmiştir.
ISY19782 Belge arama sayfasından listelenen belgelerin toplu olarak indirilmesini sağlayan geliştirme yapılmıştır.
ISY19792 Doküman Ekle formu ile oluşturulan belgelerin altına doğrulama kodunun yanı sıra belge sayısının da eklenmesi sağlanmıştır.
ISY19875 EBYS ’de e-imzasız paraf atan kullanıcıların paraflamada kullandığı butonun ismi “e-İmzasız Parafla” olarak değiştirilmiştir.
ISY19876 EBYS ’de e-imzasız paraf atan kullanıcıların paraflama esnasında imzasız işlem yaptığını hatırlatmak amacıyla geliştirme yapılmıştır.
ISY20006 Dağıtımlı yazılarda 10dan fazla kurum/firma seçilerek oluşturulan belgelerin pdflerin toplu olarak indirilmesi için geliştirme yapılmıştır.
ISY20022 İmzaya sunulan belgeler içerisinde, iş akışında olan ve pasiflenen kullanıcı varsa iş akışında kullanıcıların uyarılması sağlanmıştır.
ISY20031 Dış yazışmalarda eklenen kurum/firmalarda DETSİS’ te kayıtlı olmayan kurum/firmaların isimleri karşısında “DETSİS Güncelleme/Adres Ata” butonunun gizlenmesi sağlanmıştır.
ISY20045 Birimden/Kurumdan ayrılan personellerin kişisel klasöründe yer alan belgeleri birim klasörüne taşımak için “Belge Klasör taşıma” sayfası oluşturulmuştur.
ISY20159 Bekleyen İşler sayfasında “Onayladığım Belgeler” başlığı altına kişisel klasöre toplu dosyalama özelliği eklenmiştir.
ISY20160 “Yetki Kişiselleştirme” sayfasından verilen yetkilerin süreli verilebilmesi sağlanmıştır.
ISY20294 “Kep Gönderim Yetkili Tanım” sayfası revize edilmiştir.
ISY20306 Log Raporları sayfasında saat aralığı ile sorgulama yapabilmek için düzenleme yapılmıştır.
ISY20401 “Belge Havale” sekmesinde seçilen personel/amirlerin havale listesine otomatik eklenmesi halinde “Seçilen Birim Amirlerini ve Personeli Listeye Ekle” butonunun gizlenmesi sağlanmıştır.
ISY20458 Posta Raporlaması sayfasına belgeyi “Hazırlayan Birim” sütunu eklenmiştir.
ISY20615 Kurumlarda birim amiri değişikliği olması halinde EBYS üzerinden imza / havale için gelecek belgelerin yeni amire gelmesi sağlanmıştır.
ISY20836 Arşivlenen belgenin arşivden çıkarılabilmesi sağlanmıştır.