KOD AÇIKLAMA
ISY11187 Dağıtım yerleri üst yazı ile aynı sayfaya sığmayacak kadar uzun ise ayrı bir sayfada “Dağıtım Listesi” başlığı altında gösterilmesi sağlanmıştır.
ISY11190 Ekler üst yazı ile aynı sayfaya sığmayacak kadar uzun ise ayrı bir sayfada “Ek Listesi” başlığı altında gösterilmesi sağlanmıştır.
ISY14922 Postalama işlemi sırasında girilen barkod bilgisinin sonradan belge sekmesinden görülebilmesi sağlanmıştır.
ISY15115 “Belge Sayı Tip Tanım” sayfasına yılsonunda sıfırlanmaması gereken özel numaratörler var ise bunun belirtildiği bir seçenek eklenmiştir.
ISY15142 Evrak kayıt personellerinin giden belgeleri sorgulayabilmesi için Genel Ayarlar sayfasına parametre eklenmiştir.
ISY15146 Birden fazla evrak kayıt grubu olan kurumlarda evrak kayıt personellerinin birbirlerinin kaydettiği evrakları belge arama sayfasından bulabilmeleri sağlanmıştır.
ISY15562 Postalanacak belgelerde etiket çıktısında yer alacak bilgilerin düzenlenmesi sağlanmıştır.
ISY15798 Kullanıcıların erişimine kapatılmış belgelerin sorgulanabilmesi için sağlanmıştır.
ISY16140 Birim Tanım sayfasına yer alan “Birim Ayrıntı” alanı eklenmiştir. Ve buraya yazılan bilginin metin ön izlemede gösterilmesi sağlanmıştır.
ISY16180 Sadece kullanıcıya değil birime yapılan havalelerin de “Havale Takip” sayfasından sorgulanabilmesi sağlanmıştır.
ISY16276 e-imzası sahibi olmayan onay makamındaki kullanıcıların imza bilgilerinde “e-onaylıdır” ibaresinin görülmesi sağlanmıştır.
ISY16363 Ortak Klasörlerin üst birimler tarafından da görülebilmesi sağlanmıştır.
ISY16421 EBYS’ de KEP ile belge gönderim/alım işlemlerimde karşılaşılan hataları gidermek için “Genel Ayarlar” sayfasına 3 yeni parametre eklenmiştir.
ISY16475 Tahmini Bitiş Tarihi girilmiş belgelerde belirtilen süre içerisinde işlem tamamlanmamış ise uyarı verilmesi sağlanmıştır.
ISY16623 Aynı ilgi birden fazla eklendiğinde EBYS de uyarı verilmesi sağlanmıştır.
ISY16718 "EYP paketi oluşamamasından kaynaklanan hata sonucunda ilgili numaratördeki sayının atlanması halinde, atlanan bu numaraların tespit edileceği bir sayfa hazırlanmıştır."
ISY16755 “Posta Raporlaması” sayfasına belgenin postalandığı adresi gösteren bir sütun eklenmiştir.
ISY16780 “Posta Raporlama” sayfasında postalayan kişi adına göre de arama yapılması sağlanmıştır.
ISY16785 “Dağıtım Kademe Birim Tanım” sayfasında Üst Birimleri Seç”, “Aynı Seviye Birimleri Seç”, “Alt Birimleri Seç” butonları eklenmiştir.
ISY16889 “Rota Bilgisi” sekmesinde tüm kullanıcıların parafcı olarak eklenip eklenememesi yapısı parametrik hale getirilmiştir.
ISY16960 EBYS’ de hazırlanan belgelerde mükerrer kayıt (ek, ilgi) olması WCF hatasına neden olmaktaydı. Bu hatalardan kaynaklı WCF hatalarında uyarı vermesi sağlanmıştır.
ISY17668 Farklı dil seçimi (İngilizce ya da tanımlanan diğer diller) ile hazırlanan belgelerde antetlerin yazım kurallarına göre gelmesi sağlanmıştır.
ISY17731 Yardım Masası Yönetim sayfasına TALEPTE SON İŞLEM YAPAN” kolonu eklenmiştir.
ISY17888 Belge havale sayfasında yer alan listenin birim seviyeye göre yer alması sağlanmıştır.